ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพคณะผู้บริหาร (เพิ่มเติม)

วันที่ 2 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพคณะผู้บริหาร (เพิ่มเติม)   โดยจัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 557  ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *