เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 6

วันที่ 12 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ”  ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) รุ่นที่ 6  ตั้งแต่วันที่ 8-12 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)

 

ภาพบรรยากาศในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *