เข้าร่วมประชุมกรรมการอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่ออิเลิร์นนิ่ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมประชุมกรรมการอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่ออิเลิร์นนิ่ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพภายในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *