เข้าร่วมประชุม “พิธีจับฉลากสายการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดของ 9 มทร.”

วันที่ 8 มกราคม 2558  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  เข้าร่วมประชุม “พิธีจับฉลากสายการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดของ 9 มทร.” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *