พิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าว : วันที่ 16 มีนาคม 2558

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาและสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

ในการนี้ จึงมีกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันและเวลาข้างต้น

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *