การถ่ายภาพ

– คำนำ
– ชุมชุนนักปฏิบัติ (Studio Media)
– การประเมินผลกิจกรรม
1.เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ( 7 ตุลาคม 2554)
2.ความสำคัญของภาพถ่าย( 14 ตุลาคม 2554)
3.ประโยชน์ของภาพถ่าย( 21 ตุลาคม 2554)
4.คุณสมบัติของภาพถ่าย( 28 ตุลาคม 2554)
5.ชนิดของกล้องถ่ายภาพ( 11 พฤศจิกายน 2554)
6.ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ( 18 พฤศจิกายน 2554)
7.พื้นฐานในการควบคุมกล้องถ่ายภาพ( 25 พฤศจิกายน 2554)
8.หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ( 9 ธันวาคม 2554)
9.เลนส์ (Lens)( 16 ธันวาคม 2554)
10.เลนส์ APO คืออะไร( 23 ธันวาคม 2554)
11.ที่บังแสงของเลนส์(Lens shade หรือ Hood)( 13 มกราคม 2555)
12.แฟลช (Flash Light)( 20 มกราคม 2555)
13.การใช้แฟลช( 27 มกราคม 2555)
14.การใช้งานของแฟลชบนตัวกล้อง( 3 กุมภาพันธ์ 2555)
15.ฟิลเตอร์ (Filter) หรือแว่นกรองแสง( 10 กุมภาพันธ์ 2555)
16.POLARIZNIN FILTER( 17 กุมภาพันธ์ 2555)
17.เครื่องวัดแสง (Light meter)( 24 กุมภาพันธ์ 2555)
18.การปรับตั้ง white balance( 16 มีนาคม 2555)
19.สายลั่นไก (Cable release)และขาตั้งกล้อง (Tripod)( 23 มีนาคม 2555)
20.การจัดองค์ประกอบ( 30 มีนาคม 2555)
21.การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ( 5 เมษายน 2555)
22.พื้นฐานการถ่ายภาพ( 20 เมษายน 2555)
23.จรรยามารยาทในการถ่ายภาพ( 27 เมษายน 2555)
24.ซื้อกล้องดิจิตอลดูที่ความละเอียดพิกเซลจริงหรือ( 4 พฤษภาคม 2555)
25.เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด( 11 พฤษภาคม 2555)
26.Portrait (ภาพบุคคล) แสงธรรมชาติ( 18 พฤษภาคม 2555)
27.สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการถ่ายภาพบุคคล( 8 มิถุนายน 2555)
28.การถ่ายภาพกลางคืน ( NIGTH SHOT )( 25 พฤษภาคม 2555)
29.เทคนิคการละฉากหลัง หรือ การละลายฉากหลัง( 15 มิถุนายน 2555)
30.เทคนิคการถ่ายภาพซ้อน( 22 มิถุนายน 2555)
31.เทคนิคการถ่ายภาพมาโคร( 6 กรกฎาคม 2555)
32.เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว( 13 กรกฎาคม 2555)
33.เทคนิคการถ่ายภาพพลุ( 20 กรกฎาคม 2555)
34.เทคนิคการถ่ายภาพกีฬา( 27 กรกฎาคม 2555)
35.เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง( 10 สิงหาคม 2555)
36.เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลช( 17 สิงหาคม 2555)
37.เทคนิคการถ่ายภาพน้ำตก( 24 สิงหาคม 2555)