สื่อออนไลน์ง่ายนิดเดียว ใช้ PowerPoint บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

» Link ในการเข้าดูตัวอย่างสื่อออนไลน์การบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ PowerPoint จาก youtube

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก อีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับ ผลกระทบเช่นเดียวกัน ก็คือสถาบันการศึกษา  ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับของใน ประเทศไทย เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ100%  จึงเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาในช่วงนี้เป็นอย่างมาก ตลอดจนสื่อที่ใช้ ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ คัดเลือกเนื้อหาบทเรียนนำเสนอด้วยวิธีการที่ หลากหลาย เพื่อรูปแบบของเนื้อหาเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

โปรแกรม PowerPoint ขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่อยู่ใน  Microsoft office เป็นโปรแกรมอีก หนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับใครหลายๆ คน และหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน ที่ใช้ใน การนำเสนอผลงาน หรือแม้แต่วงการศึกษา อาจารย์ผู้สอนก็มักนิยมใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอนเช่นเดียวกัน เพื่อให้รูปแบบการใช้ โปรแกรม PowerPoint เป็นสื่อที่ใช้ในการสอนออนไลน์ ซึ่งโปรแกรม PowerPoint สามารถ บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอได้ ซี่งการใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์นี้มีอยู่เฉพาะ โปรแกรม PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 เท่านั้น ซึ่งก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ไม่ยาก มาดูวิธีการ ใช้งานว่าทำกันอย่างไร โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2016 ขึ้นมา

2. คลิกแถบเครื่องมือ แทรก (Insert) (1) เลือกไปที่การบันทึกหน้าจอ (Screen Recording) (2) ด้านขวามือสุดของแถบเครื่องมือ

3. หลังจากเลือกการบันทึกหน้าจอ (Screen Recording) แล้ว จะมีหน้าต่างเล็ก แสดงขึ้นมา (3) เพื่อให้เลือกพื้นที่หรือบริเวณที่ต้องการจะบันทึกโดยจะเลือก บางส่วนหรือเต็มจอก็สามารถบันทึกได้ และเลือกว่าจะบันทึกเสียงหรือตัวชี้ (pointer) ด้วยหรือไม่ เมื่อเลือกได้แล้วให้กดบันทึก

4. โปรแกรมจะมีเวลาให้เตรียมตัวบันทึก 3 วินาที (ไม่สามารถตั้งเวลาได้) หากต้องการจบการบันทึกหน้าจอ ให้เรากดแป้นพิมพ์ Windows + Shift + Q เท่านี้ก็เรียบร้อย (4)

5. เมื่อบันทึกเสร็จไฟล์วิดิโอจะไปปรากฏที่โปรแกรม PowerPoint (5)

6. จากนั้นให้คลิกขวาที่วิดีโอนั้น ๆ แล้วเลือก บันทึกสื่อเป็น (Save as) เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้ว (6) ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ MP4 ซึ่งสามารถนำไปใช้งาน เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยการส่งคลิป วิดิโอให้กับนักศึกษาโดยผ่านช่องทาง อาทิ Face book,Line, google classroom,Youtube ฯลฯ

โปรแกรม PowerPoint เป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นสื่อการสอนออนไลน์ ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนี่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็น การเรียนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนบวกกับเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์เข้าถึงได้อย่าง รวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ Multimedia ในรูปแบบ Social Network ดังนั้นการเตรียมความพร้อม การใช้โปรแกรมที่เราถนัดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการส่งสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้เรียนให้ได้มากที่สุด