งาน”12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ระบบไฟ และทำการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live ในงาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม”เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร  

ภาพบรรยากาศในงาน 

พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในพิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา 

ภาพบรรยากาศในงาน 

พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 ตึก 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 

ภาพบรรยากาศในงาน 

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศในงาน 

ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 

ภาพบรรยากาศในงาน 

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี 

ภาพบรรยากาศในงาน 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศในงาน 

รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS (http://lms.rmutp.ac.th) โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

” กลุ่มรายวิชาสามัญ “ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ

 

> ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ

 

> ” 9 คณะ ” < การใช้งานของแต่ละคณะ

 

ประชุมบุคลากร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศในงาน 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพในโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ภาพบรรยากาศในงาน 

วันรพีรำลึก

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการวันรพีรำลึก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall และบริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ภาพบรรยากาศในงาน