Category: ถ่ายทำ

February 26, 2018 Off

เบื้องหลังการบันทึกเสียง โครงการค่ายทักษะนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

By admin

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ ภาพตัวอย่าง