ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพคณะผู้บริหาร

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพคณะผู้บริหาร   โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *