บันทึกภาพในพิธีการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพในพิธีการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2556 โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.30 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *