บันทึกภาพโครงงานสัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสาตร์ คณคหกรรมศาสตร์ “เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพโครงงานสัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสาตร์ คณคหกรรมศาสตร์ “เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช”  โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *