เข้าร่วมการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 22 เมษายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 ศูนย์เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกรมหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *