บันทึกภาพงานวัน RMUTP Innovation & Technology Exhibition

วันที่ 25 เมษายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพในงานวัน RMUTP Innovation & Technology Exhibition จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ Central World,Bangkok,Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *