รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2557

รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2557

March 20, 2014 0 By admin

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

…Studio News… งานอีเลินนิ่งได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบhttp://lms.rmutp.ac.th โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้…
คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์