การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการประชุมร่วมกัน   ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *