เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

June 9, 2014 0 By admin

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)