การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มิถุนายน 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การจัดงานเกษียณอายุราชการ” ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *