การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราทินัดดามาตุ

วันที่ 2 กรกฏาคม 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราทินัดดามาตุ

ในวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Epsilon ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *