ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : 29th WUNCA

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 …Studio News… เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 Workshop on UniNet Network and Computer Application : 29th WUNCA  ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *