ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกวิดีโอถ่ายทอดสด งานสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

…Studio News…

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกวิดีโอถ่ายทอดสด “การนำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาต่อคณะกรรมการสรรหา” ที่จะจัดขึ้นในอังคารวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม D Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *