ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557…Studio News… วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโองานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *