วันรพีรำลึก

วันที่ 7 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ควบคุมโปรเจคเตอร์และบันทึกภาพงาน “วันรพีรำลึก” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *