พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ลานพระอนุสวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *