ปฐมนิเทศและการอบรมคุณธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโองานปฐมนิเทศนักศึกษา และการอบรมคุณธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ จ.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *