บันทึกเทปการสอนออกอากาศ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”

วันที่ 25 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกเทปการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท 15 (dltv 15) และ Truevision 200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *