พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 28 สิงหาคม 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557″ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *