พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 11 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *