งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

วันที่ 19 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *