พิธีมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2557…Studio News… เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ “พิธีมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ” คณะศิลปศาสตร์ วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *