เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ประชุมและดูสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”

วันที่ 6 ตุลาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการประชุมและดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *