ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 57 ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมงาน “พระนครเกมส์” และ “RMUTP เกมส์ ” เวลา 13.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *