งานครบรอบ 140 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวิดีโอ งานครบรอบ 140 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่อังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *