บันทึกภาพและวีดีโองาน การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนครเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวีดีโองาน การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนครเกมส์ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557  ณ  ลานมวยชั่วคราว อาคารพร้อมมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *