เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกภาพในงาน “RMUTP เกมส์”

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกภาพในงาน “RMUTP เกมส์”

November 1, 2014 0 By admin

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกภาพในงาน “RMUTP เกมส์”  เมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  ณ  ลานสนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)