เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *