เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 257 ณ อุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *