เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ถ่ายภาพนักกีฬา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ถ่ายภาพผู้บริหาร ณ ห้องมินิสตูดิโอ ชั้น 2 อาคารการโรงแรม (อาคาร 3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *