เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ จัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน “ถวายพระพร”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน “ถวายพระพร” เวลา 13.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *