เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ซ้อมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่องานแห่งชาติ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ซ้อมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่องานแห่งชาติ เวลา 10.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *