เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกเทปงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกเทปและบันทึกภาพสำหรับงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เวลา 11.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *