เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56” ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *