เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 การประชุมครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *