เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ”  รุ่นที่ 2 ระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) ตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *