ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 57 ครั้งที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมงาน “ห้าธันวามหามงคลฯ” และ “ซ้อมรับปริญญา ” เวลา 10.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *