ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิทยบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สำกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *