ทีมงานบันทึกภาพและวิดีโองาน “โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพและวิดีโองาน “โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา” และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ภาพเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

carousel
images not found

ภาพบรรยากาศภายในงาน

carousel
images not found

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *