รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2557

วันที่ 4 มิถุนายน 2557

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังนี้…

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดรายวิชาที่มีความน่าสนใจ<<

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดรูปแบบกราฟ<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *