แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2557

วันที่ 20 มิถุนายน 2557

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการแจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS 9 คณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2557

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *