ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 57 ครั้งที่ 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2557  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมงาน “งานซ้อมรับปริญญา”  เวลา 10.00 น. ณ ห้องออฟฟิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพการประชุม

carousel
images not found

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *